Witamy na stronie Instytutu Robotów i Konstrukcji Maszyn Wydziału Inżynierii Mechanicznej Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie

Historia Instytutu

 

HISTORIA INSTYTUTU MASZYN ROBOCZYCH

1951 Komórkami organizacyjnymi WAT, której obecnym kontynuatorem jest Instytut Budowy Maszyn była Katedra Uzbrojenia Inżynieryjnego na Fakultecie Wojsk Inżynieryjnych oraz Katedra Teorii Mechanizmów, Części Maszyn i Kreśleń Technicznych, które zostały utworzone wraz z powstaniem Wojskowej Akademii Technicznej w 1951 roku. Zakres działalności szkoleniowej Katedry Teorii Mechanizmów, Części Maszyn i Kreśleń Technicznych obejmował wszystkie istniejące wówczas w WAT fakultety. Głównym zadaniem Katedry było zorganizowanie procesu kształcenia przez opracowanie programów studiów dostosowanych treścią do odpowiednich specjalności fakultetów oraz utworzenia bazy laboratoryjnej dla celów dydaktycznych. Natomiast Katedra Uzbrojenia Inżynieryjnego kształciła saperów - mechaników dla Wojsk Inżynieryjnych, Marynarki Wojennej i Lotnictwa. Pierwsza promocja absolwentów saperów – mechaników odbyła się w 1953 roku. Była to grupa 14 słuchaczy skierowana do WAT z byłej kompanii akademickiej przy Politechnice Gdańskiej. Do 1955 roku prowadzono w Katedrze wyłącznie studia pierwszego stopnia. Po 1955 roku prowadzono równolegle studia pierwszego i drugiego stopnia.
1957 Katedra weszła w skład Fakultetu Wojsk Pancernych, Samochodowych i Inżynieryjnych.
1959 Rozwiązano istniejące Fakultety w WAT i powołano do życia Wydziały, skupiające zespoły katedralne o pokrewnych kierunkach naukowych. W wyniku reorganizacji Katedra Teorii Mechanizmów, Części Maszyn i Kreśleń Technicznych zmienia nazwę na Katedrę Części Maszyn, Teorii Mechanizmów i Geometrii Wykreślnej. Natomiast Katedrę Uzbrojenia Inżynieryjnego przemianowano na Katedrę Maszyn Inżynieryjnych. W KMI rozpoczęto szkolenie na specjalności: maszyny inżynieryjne, kierunek mechanika i budowa maszyn. Obydwie wymienione komórki organizacyjne weszły w skład Wydziału Mechanicznego.
1968 W ramach integracji Katedr na Wydziale Mechanicznym zostaje utworzony Instytut Pojazdów Mechanicznych i Maszyn Roboczych, w skład którego weszła Katedra Maszyn Inżynieryjnych. W latach 1966 - 1976 w Katedrze są prowadzone równoległe studia pierwszego i drugiego stopnia.
1969 Katedra Części Maszyn, Teorii Mechanizmów i Geometrii Wykreślnej zmienia nazwę na Katedrę Podstaw Konstrukcji Maszyn i jest dalej w składzie Wydziału Mechanicznego.
1974 Na bazie Katedry Maszyn Inżynieryjnych powołano Instytut Maszyn Roboczych, który stworzył możliwości szerokiej i nowoczesnej rozbudowy bazy laboratoryjnej i badawczej, wzrostu kadrowego oraz jej rozwoju naukowego. Instytut powstał w oparciu o współpracę ze Zjednoczeniem Przemysłu Maszyn Budowlanych „BUMAR”. W czasie istnienia Instytutu zbudowano m.in. szereg stanowisk badawczych, jak: hamownię o mocy 350 kW, komorę niskich temperatur, oraz szereg stanowisk do badań trwałości przekładni i jednostek hydraulicznych maszyn roboczych. W latach 1976 - 1981, oprócz inżynierów mechaników, kształcono również inżynierów energetyków. Od 1977 roku następuje intensyfikacja rozwoju naukowego pracowników.
1984 Następuje reorganizacja struktur organizacyjnych w WAT. Z Instytutu Maszyn Roboczych powstaje Katedra Maszyn Roboczych. Katedra kształci magistrów inżynierów mechaników, a w 1991 roku rozpoczęła prowadzenie studiów podyplomowych dla swoich absolwentów. Absolwenci Katedry szkoleni są jako szefowie służb technicznych dla Wojsk Inżynieryjnych, służby komunikacji, służby lotniskowej, jednostek Marynarki Wojennej. Do 1994 roku uzyskano jeden tytuł profesora zwyczajnego i nadzwyczajnego, trzy stopnie doktora habilitowanego i dwadzieścia stopni doktorskich.
1994 Zgodnie z Zarządzeniem Komendanta WAT nr Pf 2 z dnia 15 listopada 1994 roku z połączenia Katedry Maszyn Roboczych i Katedry Podstaw Konstrukcji Maszyn powołano Instytut Budowy Maszyn. W skład Instytutu wchodzą cztery Zakłady: Podstaw Konstrukcji Maszyn, Geometrii Wykreślnej i Rysunku Technicznego, Eksploatacji Maszyn Inżynieryjnej, Budowy Sprzętu Inżynieryjnego oraz Park Maszyn Roboczych. Głównym zadaniem Instytutu jest kształcenie studentów specjalności: wojskowe maszyny inżynieryjne. W Instytucie prowadzone są studia pierwszego i drugiego stopnia oraz studia podyplomowe.
2006 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora WAT nr 31 z dnia 30 października 2006 roku Instytut Budowy Maszyn zostaje przekształcony w Katedrę Budowy Maszyn. W Katedrze powołano dwa Zespoły: Maszyn Inżynieryjnych i Robotów oraz Podstaw Konstrukcji Maszyn i Grafiki Inżynierskiej. Od 2003 roku Katedra kształci studentów wojskowych i cywilnych na studiach pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia na kierunku mechanika i budowa maszyn o specjalności eksploatacja sprzętu inżynieryjnego i maszyny inżynieryjno-budowlane i drogowe. Od 2011 roku na kierunku energetyka specjalności maszyny i urządzenia w energetyce.
2012 Podobnie jak w 1994 roku z połączenia Katedry Maszyn Roboczych i Katedry Podstaw Konstrukcji Maszyn ponownie powołano Instytut Budowy Maszyn.

 

Szefami podmiotów, z których wywodzi się obecny Instytut Budowy Maszyn w poszczególnych okresach jego działalności, w tym:
Katedry Uzbrojenia Inżynieryjnego był:
  płk mgr inż. Mikołaj TROFIMCZYK (1951-1956);
Katedry Maszyn Inżynieryjnych i Katedry Maszyn Roboczych byli:
  ppłk mgr inż. Mikołaj KLECOR (1956-1957);
  ppłk mgr inż. Jan KARPIŃSKI (1957-1959);
Instytutu Maszyn Roboczych byli:
  płk doc. dr inż. Leszek STOPYRA (1959-1978);
  płk doc. dr hab. inż. Tadeusz PRZYCHODZIEŃ; (1978-1981);
  płk dr inż. Stanisław KONOPKA (1981-1987);
  płk doc. dr inż. Walery KUJAWSKI (1987-1991);
Katedry Teorii Mechanizmów, Części Maszyn i Kreśleń Technicznych byli:
  mgr inż. Roman CALIKOWSKI (1951-1952);
  prof. dr inż. Eugeniusz KUCZYŃSKI (1952-1956);
Katedry Teorii Mechanizmów, Części Maszyn i Kreśleń Technicznych przekształconej w Katedrę Części Maszyn, Teorii Mechanizmów i Geometrii Wykreślnej,
a następnie w Katedrę Podstaw Konstrukcji Maszyn był:
  płk prof. zw. dr hab. inż. Stanisław KOCAŃDA (1957-1984);
  Katedry Podstaw Konstrukcji Maszyn byli:
  płk doc. dr hab. inż. Andrzej KRUKOWSKI (1984-1992);
  płk dr hab. inż. Czesław GOSS (1992-1994).
Instytutu Budowy Maszyn byli:
  płk dr hab. inż. Stanisław KONOPKA (1994-2002);
  płk dr hab. inż. Franciszek KUCZMARSKI (2002-2003);
Katedry Budowy Maszyn byli:
  prof. dr hab. inż. Stanisław KONOPKA (2003-2012);
  dr hab. inż. Lucjan ŚNIEŻEK (2012-2014)
Instytutu Budowy Maszyn byli:
  dr hab. inż. Lucjan ŚNIEŻEK (2014-2016);
   dr inż. Józef WRONA (2016-2019);
  obecnie funkcję tę pełni od 2019 r. dr inż. Krzysztof GRZELAK

 

 


 Home...

Do góry
Free Joomla! templates by Engine Templates