Witamy na stronie Instytutu Robotów i Konstrukcji Maszyn Wydziału Inżynierii Mechanicznej Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie

Oferta dydaktyczna

 

OFERTA DYDAKTYCZNA

Instytut Robotów i Konstrukcji Maszyn (IRiKM) prowadzi bardzo szeroką działalność dydaktyczną.
W Instytucie prowadzone są studia I i II stopnia, studia doktoranckie, studia podyplomowe oraz studia w ramach Wszechnicy Akademickiej.
Studia te prowadzone na kierunku MECHANIKA I BUDOWA MASZYN oraz ENERGETYKA (studia międzywydziałowe z WYDZIAŁEM ELEKTRONIKI)KIERUNEK MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

STUDIA I STOPNIA (inżynierskie) i STUDIA II STOPNIA (magisterskie) (cywilne i wojskowe)

Na obydwu stopniach studia realizowane są w formie studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych.

Instytut Robotów i Konstrukcji Maszyn na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn prowadzi dwie bardzo popularne specjalności:

„Maszyny inżynieryjno – budowlane i drogowe” dla studentów cywilnych

„Eksploatacja sprzętu inżynieryjnego” dla studentów wojskowych.

W Instytucie Robotów i Konstrukcji Maszyn realizowana jest grupa przedmiotów podstawowych, kierunkowych związanych z kierunkiem Mechanika i Budowa Maszyn oraz specjalistycznych prowadzonych w zakresie dwóch wymienionych specjalności.


Wykaz przedmiotów realizowanych w ramach wymienionych specjalności dla I i II stopnia studiów

  

Grupa przedmiotów Studia I stopnia Studia II stopnia
Przedmioty podstawowe      Geometria wykreślna  
 Maszynoznawstwo  
 Mechanika płynów  
 Hydrostatyczne układy napędu i sterowania maszyn i pojazdów (wybieralny)  
 Przedmioty kierunkowe  Grafika Inżynierska  Modelowanie Maszyn
 Podstawy Konstrukcji Maszyn  
 Podstawy Konstrukcji Maszyn z CAD  
 Urządzenia hydrauliczne i pneumatyczne  
 Modelowanie ruchu maszyn  
 CAD dla mechaników (wybieralny)  
 Zapis konstrukcji w programie Catia (wybieralny)  
 Terramechanika (wybieralny)  
 Systemy nawigacji i pozycjonowania w ekspl. maszyn i pojazdów (wybieralny)  
 Wytrzymałość zmęczeniowa (wybieralny)  
        Przedmioty specjalistyczne         Maszyny do prac ziemnych  Badania maszyn
 Maszyny i urządzenia przeładunkowe 
i transportu bliskiego
 Hydrotroniczne układy napędowe
 Teoria ruchu maszyn i ich układy napędowe  Maszyny inżynieryjno-budowlane
 Eksploatacja maszyn inż. bud. i szacowanie kosztów  Organizacja pracy i zarządzanie maszynami inż. budowlanymi
 Maszyny do budowy i utrzymania naw. drog. i lotniskowych  Podstawy prawne użytkowania maszyn
 Maszyny i urządzenia do prac inż. - budowlanych  Teoria i technika sterowania
 Organizacja mechanizacji prac inż. budowlanych  Urządzenia elektroniczne maszyn
 Układy hydrauliczne  Planowanie zakupów i użytkowania maszyn
 Urządzenia elektryczne i elektroniczne maszyn  Ocena i wartościowanie maszyn
 Eksploatacja sprzętu wojskowego

(studia wojskowe)

 Prototypowanie w budowie maszyn
 Maszyny fort. drogowe

(studia wojskowe)

 Systemy sterowania maszynami
 Sprzęt przeprawowy

(studia wojskowe)

 
 Wydobywanie i oczyszczanie wody

(studia wojskowe)

 
 Podstawy projektowania osprzętów roboczych

(studia wojskowe)

 
 Maszyny do prac mostowych

(studia wojskowe)

 
STUDIA DOKTORANCKIE

W ramach Instytutu Robotów i Konstrukcji Maszyn prowadzone są także studia III stopnia (doktoranckie)

Studia te prowadzone są w dziedzinie Budowa i Eksploatacja Maszyn w formie studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych

Wykaz przedmiotów realizowanych w ramach studiów doktoranckich (III stopnia):

  

Nazwa przedmiotu
Wytrzymałość zmęczeniowa
Modelowanie ruchu maszyn
Systemy sterowania w budowie
Zaawansowane systemy CAD


WSZECHNICA AKADEMICKA

W ramach Wszechnicy akademickiej w InstytucieRobotów i Konstrukcji Maszyn prowadzone są następujące przedmioty :

Modelowanie ruchu maszyn
Napęd i sterowanie w maszynach
Mechanika pękania i jej praktyczne znaczenie


STUDIA PODYPLOMOWE


W ramach oferty dydaktycznej w Instytucie Robotów i Konstrukcji Maszyn prowadzone są podyplomowe studia niestacjonarne pod nazwą

„ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA EKSPLOATACJI MASZYN BUDOWLANYCH, DROGOWYCH I PRZEŁADUNKOWYCH”,

Zajęcia są prowadzone w czasie siedmiu czterodniowych zjazdów (środa – sobota) w miesiącach listopad, grudzień, styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj. Program kształcenia spełnia wymagania Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Obronę pracy końcowej przewiduje się w miesiącu czerwcu.


Koszt studiów wynosi 3100 zł (plus opłat rekrutacyjna)

Zestawienie przedmiotów realizowanych w ramach studiów

„ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA EKSPLOATACJI

MASZYN BUDOWLANYCH, DROGOWYCH

I PRZEŁADUNKOWYCH”

Lp. PRZEDMIOT Liczba godzin
1 Maszyny budowlane, drogowe i urządzenia przeładunkowe 30
2 Urządzenia hydrauliczne w maszynach budowlanych, drogowych i przeładunkowych 10
3 Automatyzacja prac budowlanych i drogowych 20
4 Organizacja i technologia remontu maszyn 24
5 Podstawy organizacji i zarządzania 12
6 Organizacja pracy maszyn przy pracach budowlanych, drogowych i przeładunkowych 24
7 Analiza kosztów pracy maszyn 16
8 Materiały konstrukcyjne w budowie maszyn 12
9 Materiały eksploatacyjne 10
10 Techniczne aspekty ochrony środowiska w eksploatacji maszyn budowlanych i drogowych 16
11 Ekonomiczne i prawne problemy ochrony środowiska 10
12 Wspomaganie komputerowe eksploatacji maszyn 20
13 Systemy jakości 8
14 Wybrane zagadnienia bezpieczeństwa i dozoru technicznego 16
15 Seminarium 24
  Razem 252

 

 


Pierwsi w historii WAT absolwenci IBM (mgr inż.) – 2008: od lewej
Rubiec Arkadiusz, Świętochowski Krzysztof, Foryś Paweł, Szczypek Cezary, Łysoń Andrzej, Surmacz Piotr
Pierwsi wojskowi absolwenci IBM po roku 2001: od lewej st. szer. pchor. Janiszewski Artur, sierż. pchor. Kwiatkowski Paweł, sierż. pchor. Dolecka Anna, sierż. pchor. Gryczkowski Piotr


Wyjazdowe zajęcia laboratoryjne ze studentami specjalności

„Maszyny inżynieryjno-budowlane i drogowe”

Do góry
Free Joomla! templates by Engine Templates