Witamy na stronie Instytutu Robotów i Konstrukcji Maszyn Wydziału Inżynierii Mechanicznej Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie

Baza dydaktyczna

 Pomieszczenia dydaktyczne oraz laboratoryjne wykorzystywane w ramach zajęć dydaktycznych w Instytucie Robotów i Konstrukcji Maszyn znajdują się w budynkach nr 54 i 62 Wydziału Mechanicznego. Obok budynku nr 54 znajduje się dodatkowa wiata garażowa, w której przechowywane są maszyny i sprzęt inżynieryjny, które wykorzystywane są podczas zajęć w czasie pokazu pracy oraz budowy maszyn.
W Instytucie Budowy Maszyn (w budynku 54) znajdują się następujące elementy dydaktyczne:
Sale dydaktyczne;
  - jedna nowoczesna sala audytoryjna na 110 miejsc wyposażona w klimatyzację oraz nowoczesne środki audiowizualne

  - dwie sale wykładowe na ok. 60 osób każda wyposażone w podstawowe środki audiowizualne,
   - trzy małe sale dydaktyczne do ćwiczeń rachunkowych na dwadzieścia do trzydziestu miejsc siedzących


  - dwie komputerowe Pracownie Specjalistyczne wyposażone w 12 i 14 stanowisk komputerowych z oprogramowaniem Catia, oraz Adams, wielkoformatową drukarkę atramentową oraz rzutnik komputerowy;

W budynku 54 znajdują się następujące elementy bazy laboratoryjnej Instytutu:

Pracownia Laboratoryjna Eksploatacji Maszyn Inżynieryjnych - w którym znajdują się:
   - stanowiska do ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu „Eksploatacja Maszyn Inżynieryjnych” (i innych),

  - elementy hydrauliki siłowej, stanowiska diagnostyczne silników spalinowych oraz układów hydraulicznych;

Poligon badawczy maszyn i pojazdów zbudowany szczególnie do oceny stateczności poprzecznej i wzdłużnej robotów inżynieryjnych poruszających się w trudnych warunkach terenowych, poligon posiada tory jazdy o różnym stopniu pochylenia (poprzecznego i wzdłużnego) oraz przeszkody do pokonania w warunkach zabudowy miejskiej:

Pracownia Laboratoryjna Budowy Sprzętu Inżynieryjnego wyposażona w stanowisko do badań kinematyki oraz sterowania osprzętem koparek hydraulicznych, stanowisko do badań elementów hydrauliki siłowej;

Laboratorium Hydrauliki i Hydrotroniki – nowo powstałe laboratorium do sprawdzania elementów układów hydraulicznych w połączeniu z hydrotronicznymi stosowanymi w układach sterowania (szczególnie zdalnego) robotów inżynieryjnych;

Pracownia Laboratoryjna Maszyn Inżynieryjnych (d. Park Maszyn Inżynieryjnych), z maszynami roboczymi (inżynieryjnymi) oraz sprzętem wojsk inżynieryjnych, minipoligonem do badań maszyn inżynieryjnych w naturalnych warunkach eksploatacji;

Pracownia Podstaw Elektrotechniki oraz Wyposażenia Elektronicznego Sprzętu Inżynieryjnego – stanowiska laboratoryjne badań układów elektrycznych i elektronicznych; Hamownia, ze stanowiskami do badań elementów napędowych maszyn inżynieryjnych.

W budynku 62 znajdują się następujące pracownie:

Pracownia Badań Zmęczeniowych wyposażona w: stanowisko do badań w złożonych stanach naprężeń MZGS-100, maszynę zmęczeniową Instron 8802 do jednostronnego rozciągania, stanowisko do badań połączeń wyciskowych, zginarka płaska, zginarka obrotowa, stanowisko do badań kół zębatych,

Pracownia Mikroskopii Elektronowej i Świetlnej wyposażona w transmisyjny mikroskop elektronowy JEOL JEM1230, transmisyjny mikroskop elektronowy JEOL JEM-100B, mikroskop optyczny NEOPHOT-2 z oprogramowaniem do analizy obrazu LUCIA,

Laboratorium Komputerowego Wspomagania Projektowania wyposażone w 27 stanowisk komputerowych z licencjonowanym oprogramowaniem AutoCAD oraz Catia,

Laboratorium dydaktyczne z Podstaw Konstrukcji Maszyn wyposażone w 5 stanowisk do zajęć laboratoryjnych.

Pracownia grafiki inżynierskiej


Laboratorium dydaktyczne podstaw konstrukcji maszyn


Sprzęt komputerowy i obliczeniowy:

W Instytucie znajdują się dwie zlokalizowane w budynku nr 54 pracownie komputerowe w których studenci mają dostęp do:
   - 16 stacji roboczych - sala nr 20;

  - 14 stacji roboczych - sala nr 25;
zarówno w ramach zajęć obowiązkowych jak i działalności w ramach koła naukowego studentów.


Pracownie komputerowe Instytutu Robotów i Konstrukcji Maszyn

Obie pracownie laboratoryjne wyposażone są w projektory i ekrany, które w istotny sposób pomagają studentom zrozumieć poruszane na zajęciach zagadnienia. Na komputerach zainstalowane jest oprogramowanie wspomagające proces projektowania: CATIA V5, MD Adams, Easy5, Matlab, Plus+1 Guide.
Dodatkowo na wyposażeniu sali nr 20 znajduje się 16 połączonych z komputerami stanowisk do projektowania i programowania systemów sterowania opartych o magistralę CAN (rys.2), które wraz z oprogramowaniem Plus+1 Guide umożliwiają studentom zdobywanie praktycznej wiedzy dotyczącej układów sterowania.


Sala laboratoryjna nr 20 podczas zajęć z programowania układów sterowania opartych o magistralę CAN-bus


Oprogramowanie:

Instytut Budowy Maszyn posiada licencje na najnowocześniejsze oprogramowanie przyspieszające proces projektowania:

 

 MD Adams  Multidyscyplinarne oprogramowanie służące do modelowania i symulacji najbardziej złożonych zjawisk dynamicznych oparte o metodę układów wieloczłonowych (ang. Multibody Systems). Tworzone modele noszą nazwę wirtualnych prototypów.  
 CATIA V5  Pakiet zintegrowanego oprogramowania CAD/CAM/CAE wraz z modułem FEM w istotny sposób zwiększającego efektywność procesu projektowania jak również analizy układów kinematycznych. Powszechnie stosowany w wielu gałęziach przemysłu.  
 Easy5  Pakiet umożliwiający modelowanie i symulowanie układów dynamicznych, hydraulicznych i sterowania. Jego połączenie z programem MD Adams pozwala modelować wzajemne interakcje układ sterowania - mechanizm.  
 Matlab  Pakiet wspomagający prowadzenie zaawansowanych obliczeń naukowych, inżynierskich jak również przeprowadzania symulacji i analizy modeli i układów sterowania w oparciu o pakiet SIMULINK.  
 Plus+1 Guide  Program umożliwiający tworzenie, programowanie i obsługę systemów sterowania opartych o magistralę CAN-bus.  
 AutoCAD 2008  Tworzenie dokumentacji techniczno-projektowej w zakresie mechaniki i budowy maszyn, budownictwa, instalacji elektrycznych, architektury w postaci rysunków technicznych. Możliwość wykonywania prostych modeli parametrycznych. Modelowanie bryłowe  
 CATIA V5  Modelowanie bryłowe i powierzchniowe.

Modelowanie połączeń elementów maszyn. Modelowanie ruchu maszyn. Wielowariantowa analiza kinematyczna, wytrzymałościowa. Przygotowanie produktu do wytwarzania poprzez opracowywanie technologii wytwarzania na maszynach CNC. Rapidprototyping. Modelowanie i analiza ergonomiki z zastosowaniem wirtualnych fantomów

 
 SolidWorks  Modelowanie bryłowe i powierzchniowe. Modelowanie połączeń elementów maszyn. Makra pozwalające na genero-wanie parametrycznych modeli element-tów maszyn. Analiza  wytrzymałościowa modeli  
Stanowisko do badania zjawiska wężykowania pojazdów przegubowych
Stanowisko do badań kinematyki osprzętów roboczychStanowisko budowy elementów hydrauliki siłowej
Stanowisko do badania natężenia przepływu układów hydraulicznych
Stanowisko do badania składanych mostów nożycowychStanowisko laboratoryjne wyznaczania charakterystyk hydrostatycznych układów napędowych z kompensacją obciążeniaMinimaszyny – koparka, ładowarkaDo góry
Free Joomla! templates by Engine Templates